Basisschool De Kameleon officieel van start


DIRECTEUR ROBERT EVERINK GEEFT LEIDING AAN DE FUSIESCHOOL DE KAMELEON. FOTO ROBIN HILBERINK

De Kameleon is officieel van start gegaan als fusieschool. De basisscholen de Weert, de Troubadour en de Theo Scholteschool zijn niet meer.

ANDRÉ SCHEFFERS

Aan de Bartokstraat staat de Troubadour al leeg en met de nieuwbouw van de Kameleon aan de Bartokstraat wordt medio volgend voorjaar begonnen, om tijdens de kerstvakantie van het schooljaar 2018-2019 te kunnen verhuizen. De aanbesteding voor de nieuwbouw loopt echter nog steeds en de Stichting Keender laat weten dat de gesprekken met de gemeente daarover nog in volle gang zijn.

De kinderen die deze maandag weer naar school gaan, houden zich daar niet mee bezig en genieten tijdens de eerste ochtendpauze van een waterijsje. Het is een feestelijke dag, maar ook één zonder veel tam tam, geeft directeur Robert Everink in zijn kantoor aan de Bartokstraat aan. “De komende tijd gebruiken we vooral om de kinderen en iedereen die bij de Kameleon is betrokken aan de nieuwe school te laten wennen.”

Everink leidde twaalf jaar basisschool Los Hoes en volgde beoogd directeur Marga Menkehorst bij de Kameleon op, die na afgelopen schooljaar voor haar pensioen koos. Everink trad voor de vakantie al aan, maar hield zich gaande het fusieproces bewust op de achtergrond. “Dat heb ik bewust gedaan om het proces waar iedereen toen middenin zat, niet te verstoren.”

“Fusies gaan altijd gepaard met emoties en je moet mensen de tijd en de ruimte geven daar mee om te gaan. Een paar ouders hebben ervoor gekozen om hun kinderen naar een andere school te laten gaan. Maar ik bekijk het liever van de positieve kant en dan mag de conclusie zijn dat bijna iedereen is gebleven.”

Onrust

Bij de bekendmaking van de twee voorlopige locaties ontstond er onder ouders onrust over het oversteken van de Wiedenbroeksingel door kinderen van de groepen 5 tot en met 8, die naar de Van Brakelstraat moeten. De reconstructie van de Wiedenbroeksingel heeft die onrust grotendeels weggenomen. Op de kruising zijn optische verkeersremmers aangebracht langs de trottoirs, die overdagde aandacht van passerende automobilisten trekken.

Everink introduceerde met het Los Hoes twaalf jaar geleden een voor Haaksbergen nieuw onderwijsconcept, ‘Kiezen, delen en maken’, waarin de keuzes van kinderen sterk bepalend zijn. Met de Kameleon is gekozen voor het model ‘VierKeerWijzer’, een methodiek rond meervoudige intelligentie en oog voor de ontwikkeling van creatieve kinderen.

Everink heeft geen moeite met die switch. “Integendeel. Los Hoes heeft me als onderwijsman veel ervaring gebracht en die ervaring neem ik mee hier naar toe. Maar dit is de Kameleon. Dit is weer een andere school. Het mooie van die verschillende methodieken op de verschillende scholen is dat ouders in Haaksbergen iets te kiezen hebben voor hun kinderen.”