Invulling vacature voorzitter College van Bestuur

Het verheugt ons te kunnen meedelen dat de Raad van Toezicht van stichting Keender, met een unaniem positief advies van de benoemingsadviescommissie, waarin de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigd is, heeft besloten de heer Jur Raatjes te benoemen in de functie van Voorzitter College van Bestuur (1 fte).

Jur Raatjes zal in de maand december nader kennismaken met de Stichting en in deze maand vindt er een overdracht plaats tussen de huidige interim voorzitter College van Bestuur, de heer Peter Velseboer, en Jur Raatjes.

Vanaf 1 januari 2018 is Jur Raatjes de voorzitter College van Bestuur Stichting Keender.

We wensen Jur veel succes, uitdaging en werkplezier toe  als voorzitter College van Bestuur bij onze stichting.

 

De Raad van Toezicht spreekt haar dank uit voor de inzet in de afgelopen periode van Peter Velseboer en wenst hem alle succes voor de toekomst.