Acties primair onderwijs

Wellicht hebt u via de media gehoord dat er weer acties komen in het primair onderwijs. Graag geven wij u meer informatie over de aanleiding voor deze acties.

Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs waren teleurgesteld over het regeerakkoord van Rutte III. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het primair onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog genoeg en komen veel te laat. Het kabinet wil bijvoorbeeld pas vanaf 2021 voldoende geld in de werkdruk investeren.

Met Prinsjesdag werd al bekend dat er 270 miljoen euro beschikbaar komt voor het moderniseren van de arbeidsvoorwaarden, terwijl het PO-front heeft berekend dat er 900 miljoen nodig is om een eerste goede stap te zetten om de salarissen van de leraren gelijk te trekken met het salaris van docenten in het voortgezet onderwijs. Voorlopig lijkt het bij 270 miljoen te blijven en dat is niet voldoende om in de toekomst genoeg goede leraren te blijven behouden om het onderwijs voor de kinderen op peil te houden.

Daarnaast heeft het kabinet ook een bezuiniging op onderwijs aangekondigd. Vanaf 2021 gaat het voor het primair onderwijs jaarlijks om 61 miljoen euro. Wij waren hier onaangenaam door verrast. De minister heeft aangegeven dat hij deze bezuiniging zo min mogelijk wil laten neerslaan op het onderwijs in de klas. Het is echter de vraag waar het geld dan vandaan moet komen. Het primair onderwijs heeft de afgelopen jaren bezuiniging op bezuiniging gestapeld zien worden, met tekorten tot gevolg. Iedere bezuiniging wordt onherroepelijk gevoeld in de school.

De organisaties die samenwerken in het PO-front hebben op 7 november een gesprek gevoerd met de nieuwe minister van Onderwijs, Arie Slob. De samenwerkende onderwijsorganisaties hebben daarbij een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan de minister. Dit ultimatum was op 5 december afgelopen. Minister Slob heeft geen uitsluitsel gegeven dat het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Dit betekent dat er morgen, 12 december 2017 een landelijke staking is. Op elke Keender school is besproken hoe de actiebereidheid is, en op basis van die uitkomsten bepaalt de directeur of de school gesloten is. Hierover hebben de ouders informatie van hun school ontvangen.

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen optrekken bij acties.

In het primair onderwijs doen we dat nu wel, omdat de nood nog steeds hoog is. De actiegroep van leraren PO in Actie, de vakbonden en de sectororganisatie PO-Raad werken hierbij samen onder de naam PO-front.

Basisschool Honesch wordt verrast door de ouderrraad

Wat een geweldige verrassing kregen de leerlingen van basisschool Honesch van hun ouderraad.
I.v.m. het 40 jarig bestaan van de school gaan alle kinderen morgen met de bus op weg naar Sevink Mölle (gr 1 t/m 4) en naar Slagharen (gr 5 t/m 8).
Wat een leuk vooruitzicht…..heel veel plezier allemaal!

Feest St. Bonifatius, 80 jarig bestaan!

Afgelopen weken heeft basisschool St. Bonifatius in Haaksbergen haar 80 jarig bestaan gevierd. Ze gingen 80 jaar terug in de tijd en op vrijdag 8 september hebben ze met optredens van en voor de kinderen, taart, pannenkoek, tentoonstelling voor familie en een lekker ijsje de jubileumweken afgesloten.

Basisschool Holthuizen bestaat 40 jaar

Het schoolgebouw van basisschool Holthuizen staat er 40 jaar en daar werd in de eerste schoolweek op passende wijze bij stil gestaan. Directeur René Hoogma heette iedereen hartelijk welkom. Nadat Eric Menkehorst, de leerkracht die het langst in het schoolgebouw werkt, het lint had doorgeknipt, mochten de kinderen hun schooljaar beginnen door over de rode loper naar binnen te gaan.

Eind september staat basisschool Holthuizen een week lang stil bij dit 40 jarig jubileum.

Basisschool De Kameleon officieel van start


DIRECTEUR ROBERT EVERINK GEEFT LEIDING AAN DE FUSIESCHOOL DE KAMELEON. FOTO ROBIN HILBERINK

De Kameleon is officieel van start gegaan als fusieschool. De basisscholen de Weert, de Troubadour en de Theo Scholteschool zijn niet meer.

ANDRÉ SCHEFFERS

Aan de Bartokstraat staat de Troubadour al leeg en met de nieuwbouw van de Kameleon aan de Bartokstraat wordt medio volgend voorjaar begonnen, om tijdens de kerstvakantie van het schooljaar 2018-2019 te kunnen verhuizen. De aanbesteding voor de nieuwbouw loopt echter nog steeds en de Stichting Keender laat weten dat de gesprekken met de gemeente daarover nog in volle gang zijn.

De kinderen die deze maandag weer naar school gaan, houden zich daar niet mee bezig en genieten tijdens de eerste ochtendpauze van een waterijsje. Het is een feestelijke dag, maar ook één zonder veel tam tam, geeft directeur Robert Everink in zijn kantoor aan de Bartokstraat aan. “De komende tijd gebruiken we vooral om de kinderen en iedereen die bij de Kameleon is betrokken aan de nieuwe school te laten wennen.”

Everink leidde twaalf jaar basisschool Los Hoes en volgde beoogd directeur Marga Menkehorst bij de Kameleon op, die na afgelopen schooljaar voor haar pensioen koos. Everink trad voor de vakantie al aan, maar hield zich gaande het fusieproces bewust op de achtergrond. “Dat heb ik bewust gedaan om het proces waar iedereen toen middenin zat, niet te verstoren.”

“Fusies gaan altijd gepaard met emoties en je moet mensen de tijd en de ruimte geven daar mee om te gaan. Een paar ouders hebben ervoor gekozen om hun kinderen naar een andere school te laten gaan. Maar ik bekijk het liever van de positieve kant en dan mag de conclusie zijn dat bijna iedereen is gebleven.”

Onrust

Bij de bekendmaking van de twee voorlopige locaties ontstond er onder ouders onrust over het oversteken van de Wiedenbroeksingel door kinderen van de groepen 5 tot en met 8, die naar de Van Brakelstraat moeten. De reconstructie van de Wiedenbroeksingel heeft die onrust grotendeels weggenomen. Op de kruising zijn optische verkeersremmers aangebracht langs de trottoirs, die overdagde aandacht van passerende automobilisten trekken.

Everink introduceerde met het Los Hoes twaalf jaar geleden een voor Haaksbergen nieuw onderwijsconcept, ‘Kiezen, delen en maken’, waarin de keuzes van kinderen sterk bepalend zijn. Met de Kameleon is gekozen voor het model ‘VierKeerWijzer’, een methodiek rond meervoudige intelligentie en oog voor de ontwikkeling van creatieve kinderen.

Everink heeft geen moeite met die switch. “Integendeel. Los Hoes heeft me als onderwijsman veel ervaring gebracht en die ervaring neem ik mee hier naar toe. Maar dit is de Kameleon. Dit is weer een andere school. Het mooie van die verschillende methodieken op de verschillende scholen is dat ouders in Haaksbergen iets te kiezen hebben voor hun kinderen.”

 

Schooljaar 2017-2018

Stichting Keender wenst alle collega’s, kinderen en ouders een leerzaam, gezellig en goed schooljaar 2017-2018 toe!

De Kameleon

Op maandag 28 augustus 2017 is het dan zover: Basisschool De Kameleon start.

De directie en het team zijn de laatste weken druk bezig geweest om alles in goede banen te leiden en te verhuizen naar de twee nieuwe locaties.

BS De Kameleon
Locatie Bartokstraat
Bartokstraat 21
7482 TT Haaksbergen
Tel. 053 – 572 28 74

Locatie van Brakelstraat
Van Brakelstraat 3
7482 VV Haaksbergen
Tel. 053 – 572 33 63

Zowel  de school als de website van de Kameleon zijn nog volop in ontwikkeling.
Bij vragen kunt u altijd bellen of mailen naar directie@bsdekameleon.nl

VAKANTIE

Stichting Keender wenst iedereen een hele fijne zomervakantie toe!

De scholen in Goor en Hengevelde starten op 4 september 2017 met het nieuwe schooljaar.
De scholen in Haaksbergen en Neede starten op 28 augustus 2017 met het nieuwe schooljaar en
de scholen in Beltrum starten op 21 augustus 2017.

Inspirerende lezing over Handelingsgericht Werken

Stichting Keender heeft op maandag 30 januari in de Kappen een lezing door Noëlle Pameijer over Handelingsgericht Werken georganiseerd.
Hiervoor waren eigen medewerkers en ook belangstellenden van andere besturen uitgenodigd.
In de pauze werd onder het genot van een broodje de tips over HGW uitgewisseld. Na afloop ging iedereen met goede voornemens voor de volgende dag, geïnspireerd naar huis.

Onderstaand de PowerPointpresentatie van Noëlle Pameijer.

Keender HGW 30 1 2017 DEF

 

Studiedag directeuren en interne begeleiders St. Keender 13-09-2016

160913-studiedag-1 160913-studiedag-2