College van Bestuur

College van Bestuur

De Raad van Toezicht heeft de uitvoering van het beleid gedelegeerd aan het College van Bestuur (CvB). Het College van Bestuur is het executieve bestuur van de organisatie. Het College van Bestuur is integraal verantwoordelijk voor alle processen, conform vastgesteld beleid.

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor een te nemen besluit.

 

Interim-bestuurder Ruud Brandsma

Zoals bekend heeft de huidige voorzitter College van Bestuur, de heer Jur Raatjes, ontslag genomen per 1 mei a.s.

De Raad van Toezicht van Stichting Keender is samen met afgevaardigden van directeuren, staf en GMR op zoek gegaan naar een geschikte interim-bestuurder en zij heeft deze gevonden in de persoon van de heer Ruud Brandsma. Ruud zal vanaf 20 april starten met werkzaamheden voor St. Keender.

Ruud Brandsma heeft ruime ervaring als coach, schoolleider en bestuurder.