College van Bestuur

College van Bestuur

De Raad van Toezicht heeft de uitvoering van het beleid gedelegeerd aan het College van Bestuur (CvB). Het College van Bestuur is het executieve bestuur van de organisatie. Het College van Bestuur is integraal verantwoordelijk voor alle processen, conform vastgesteld beleid.

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor een te nemen besluit.

 

Interim-bestuurder Ruud Brandsma

per 1-5-2018