Raad van Toezicht en College van Bestuur

 

Stichting Keender heeft  per 1 januari 2012 het bestuur en toezicht gescheiden.
Er is een Raad van Toezicht en een College van Bestuur gevormd.

Raad van Toezicht:

marlies-bosch-zozijn-1

   Marlies Bosch

 

 

College van Bestuur tot 1 mei 2018

Jur Raatjes

Interim-bestuurder Ruud Brandsma

Zoals bekend heeft de huidige voorzitter College van Bestuur, dhr. Jur Raatjes, ontslag genomen per 1 mei a.s.

De Raad van Toezicht van Stichting Keender is samen met afgevaardigden van directeuren, staf en GMR op zoek gegaan naar een geschikte interim-bestuurder en zij heeft deze gevonden in de persoon van de heer Ruud Brandsma. Ruud zal vanaf 20 april starten met werkzaamheden voor St. Keender.

Ruud Brandsma heeft ruime ervaring als coach, schoolleider en bestuurder.