Ouders

Ouderbetrokkenheid

De scholen binnen stichting Keender betrekken ouders, zoveel mogelijk, actief bij de ontwikkeling van hun kind(eren). De betrokkenheid van ouders heeft een positieve uitwerking op de motivatie, het welbevinden, de prestaties en de waardering van onze leerlingen. Wij zien ouders als partners in de opvoeding. Daarom vinden wij een persoonlijk en open contact met ouders erg belangrijk.