Personeel

Strategisch personeelsbeleid

Stichting Keender wil door middel van  een weloverwogen plan een personeelsplanning opzetten. Ten aanzien van personeelsleden zijn veel zaken natuurlijk onvoorspelbaar. Toch zien wij mogelijkheden om tijdig gerichte maatregelen te nemen ten aanzien van instroom, doorstroom en uitstroom van personeelsleden. Daar zetten we de komende jaren op in.

Vergroten kwaliteit en betrokkenheid

Personeelsleden moeten met plezier hun werk kunnen doen. Dat heeft een positieve uitwerking op de kwaliteit van en de betrokkenheid bij het werk. Wij willen dit bereiken door meer gebruik te maken van de aanwezige interne deskundigheid. Voorkomen moet worden dat het ‘wiel opnieuw wordt uitgevonden’. Dit kan bijdragen aan het verlagen van de werkdruk. Waar nodig, kan specifieke (externe) deskundigheid in de school worden gehaald. Door middel van het aanvragen van subsidies kunnen we de toepasbaarheid van het strategisch beleid van onze stichting ondersteunen.

Schoolleiding

Wij gaan actief nadenken over de aansturing van onze scholen in de toekomst. Een directeursfunctie per school is niet meer vanzelfsprekend. Er zijn diverse functiemodellen mogelijk zoals een meerscholendirecteur of een clusterdirecteur. Ook het betrekken van relevante medewerkers, zoals middenmanagers en coördinatoren, zal nadrukkelijk onderwerp van de ontwikkeling zijn.

Functiehuis

Om een boeiend werkgever te kunnen zijn, wordt het functiehuis voor het huidige en toekomstige personeel verbeterd en aangepast. Vanzelfsprekend wordt de functiemix hierbij betrokken, maar er wordt ook onderzocht of en hoe de bevoegdheden (competenties) op scholen verder uitgewerkt kunnen worden.

Contact

Postadres: Postbus 35
7480 AA Haaksbergen
Tel.: 053 -572 35 03
info@keender.nl