Rekencoördinator

Niek Engelbarts

Niek Engelbarts

Mijn naam is Niek Engelbarts. Als rekencoördinator kan ik een verregaande analyse maken van het reken-wiskundeonderwijs op school welke vervolgens gebruikt kan worden als basis voor een rekenverbeterplan. Ook kan ik ondersteunen bij het opstellen van een rekenbeleidsplan en/of rekenprotocol voor leerlingen met ernstige reken-wiskundeproblemen en/of dyscalculie.

Hieronder vindt u de link naar wat ik te bieden heb.

131217Niek Engelbarts

Zie ook: www.niek-engelbarts.webnode.nl