Scholen

Maatschappelijke opdracht

Scholen zijn over het algemeen de belangrijkste schakel, de spil, in de buurt en/of de wijk. Er is vaak een actieve afstemming met andere organisaties. Zij kunnen daarom uitgroeien tot een kernpartner in de samenwerking met de directe leefomgeving. Het onderwijs krijgt in toenemende mate raakvlakken met zorg en welzijn. Het biedt mogelijkheden voor een complete benadering van kansen en bedreigingen. Scholen moeten dan ook aansluiten bij de dynamiek van de hedendaagse maatschappij en inspelen op veranderende eisen in de wereld om ons heen.

Ondernemerschap

Stichting Keender ziet het als een uitdaging om het ondernemerschap bij kinderen te ontplooien en toekomstig bedrijven in de school onder te brengen. De komende jaren zullen wij ons hierover een mening vormen en bekijken in hoeverre we tot uitvoering kunnen komen.

Techniek in het onderwijs

Wij willen leerkrachten en leerlingen enthousiast maken voor techniek en hen stimuleren hiermee in de klas aan de slag te gaan. De komende periode willen wij onze huidige aanpak verbeteren en gaan wij onze gedachten omzetten in gezamenlijke doelen voor de toekomst. Ook willen we werk maken van het verbeteren van ICT-kennis en -vaardigheden en de ICT-mogelijkheden uitbreiden.

Contact

Postadres: Postbus 35
7480 AA Haaksbergen
Tel.: 053 -572 35 03
info@keender.nl