Stichting Keender investeert in duurzame inzetbaarheid basisschool directeuren

In het voorjaar van 2016 heeft Stichting Keender met alle basisschool directeuren een project doorlopen, gericht op de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. Daarbij werden de directeuren opgeleid in:

  • feedback geven en ontvangen,
  • elkaar aanspreken op gedrag,
  • open communicatie en houding en
  • van elkaar willen leren middels intervisie. 

    Dit project is mede mogelijk gemaakt door financiering met middelen uit het Europees Sociaal Fonds.